Czym jest przemysł wysokiej technologii?

Świat, który wciąż pędzi naprzód, ulega nieustannemu rozwojowi. Nowe zdobycze w dziedzinach, takich jak nauka oraz technika, mają pomagać człowiekowi przy wykonywaniu różnych czynności i tym samym ułatwiać mu życie.

Świeżo powstałe urządzenia lub systemy wykorzystywane są w przemyśle wysokiej technologii. Przemysł wysokiej technologii (z angielskiego: High-Tech Industry) często określa się również jako przemysł zaawansowanej technologii czy też wysokiego przetwarzania.

Zajmuje się on nie tylko innowacyjnymi osiągnięciami cywilizacyjnymi w procesie produkcyjnym, ale i powstającymi w ten sposób produktami. Nie sposób precyzyjnie określić zakresu jego działania, ponieważ jest niezwykle zróżnicowaną dziedziną.

Głównym założeniem przemysłu wysokiej technologii jest automatyzacja oraz komputeryzacja. Często stawia więc maszyny i roboty, zastępujące człowieka w wielu różnych sytuacjach.

Obszary technologiczne, czyli technopolie, w których pracuje się nad rozwiązaniami przyszłości, umieszcza się na obrzeżach, z dala od zabudowań. Jedną z bardziej znanych technopolii, jest na przykład Dolina Krzemowa.