Nowe budynki a urbanizacja

Powstawanie nowych mieszkań, a także innych budynków, jak centra handlowe czy punkty usługowe to wybory konkretnych inwestorów. Jednak zwykle wybory te tworzą ogólną tendencję, którą składa się na proces zwany urbanizacją.

To termin określający powstawania dużych ośrodków miejskich. Badacze urbanizacji są w stanie dość precyzyjnie przewiedzieć, jakie będą kolejne etapy rozwoju miasta, jakie budynki zaczną powstawać i jak zachowa się ludność miejska.

Jednym z etapów rozwoju miast jest także dezurbanizacja, czyli przenoszenie się ludności miejskiej na tereny podmiejskie oraz wsie. Od strony infrastrukturalnej jest to widoczne po większej ilości budynków powstających na terenach odleglejszych od centrum miast.

W ślad za mieszkaniami podążają inwestorzy tworzący centra handlowe czy zakłady przemysłowe. Powstają też ośrodki sportowe czy rekreacyjne oraz mniejsze punkty handlowe zlokalizowane w ramach poszczególnych osiedli.

Liczba podobnych placówek jest uzależniona od poziomu migracji na tereny pozamiejskie i liczby nowych mieszkań. Dezurbanizacja jest ściśle powiązana ze zjawiskami socjologicznymi czy demograficznymi.

Ludność miejsca zmniejszyła się w latach dziewięćdziesiątych w dużej mierze z powodu niżu demograficznego. Ponadto wśród mieszkańców zauważalne było znudzenie miejskim trybem życia i pojawiło się zjawisko migracji na tereny wiejskie.

Za takim zachowaniem mieszkańców podąża tzw. deglomeracja, czyli przenoszenie niektórych funkcji miasta poza wcześniej przyjęte granice administracyjne.