Profesje potrzebne społeczeństwu

http://www.bamartech.pl/

W Polsce zawody, w których pracuje się fizycznie, nie cieszą się większym prestiżem. Na co dzień nie dostrzegamy wartości takiej pracy i często na ludzi wykonujących ją patrzymy z góry. Zdaje się, że na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych jest nieco inaczej. Tam na przykład hydraulik jest po prostu fachowcem. Trudno polemizować z tezą, że profesja hydraulika jest potrzebna społeczeństwu.

Może i owszem, nie potrzeba do jej wykonywania jakiś znaczących kwalifikacji, jednak pewna wiedza i doświadczenie są konieczne. Jest wiele zawodów, do których wykonywania trzeba przygotowywać się długimi latami. Kiedy już znajdzie się prace w takiej profesji, to można liczyć na dobre zarobki. Takich ludzi często szanuje się tylko z racji tego, że dobrze stoją finansowo. Mało kto natomiast zwraca uwagę na to, że praca chociażby specjalisty od reklamy jest mniej potrzebna społeczeństwu, niż praca zwykłego hydraulika.

Ocenianie ludzi przez pryzmat ich zarobków i wykształcenia nie powinno mieć miejsca.