Rodzaje betoniarni

W krajach o rozwijających się inwestycjach, takich jak budowa autostrad, dróg, mostów, tuneli czy metra, wytwarzanie materiałów budowlanych stanowi branżę o niegasnącym popycie.

Podczas gdy jednym z najpowszechniej wykorzystywanych materiałów jest beton, wytwórnie tego materiału rozsiane po całej Polsce przez cały czas produkują jego najróżniejsze rodzaje.

Największe przedsiębiorstwa zajmujące się produkowaniem i dystrybucją materiałów budowlanych dysponują wielkimi betoniarniami przemysłowymi we wszystkich województwach Polski.

Jednak nie jest to jedyny typ wytwórni betonu, jaki można wyróżnić.

Niektóre duże projekty budowlane wymagają niestandardowych rozwiązań, do których zaliczyć można mobilne betoniarnie.

Do ich zalet należy przede wszystkim to, że z łatwością można je szybko zamontować i zdemontować w dowolnym miejscu.

Jednak większość betoniarni, o których mowa, to stacjonarne wytwórnie, zróżnicowane pod względem rozmiaru i możliwości, a także typu wytwarzanego betonu.