Rzymskie Forum

Forum to jeden z najsławniejszych, jeśli nie najsławniejszy obiekt Starożytnych Rzymian. Nic dziwnego, że forum jest tak znane do dziś, dawniej było to centrum polityczno-kulturalne Rzymu.

To tutaj gromadzili się Rzymianie w celach religijnych, politycznych i towarzyskich. Forum było nie tyle pojedynczą budowlą, co kompleksem budynków.

Zawierało świątynie, łuki tryumfalne, bazyliki, a także elementy dekoracyjne czy upamiętniające. Przez jakiś czas wielu historyków było zdania, że forum powstawało na podmokłym terenie, a wcześniej znajdowały się tu budynki umieszczane na palach.

Aktualnie teoria ta nie cieszy się już poparciem – najnowsze badania archeologiczne wskazują, że forum znajdowało się na terenie osuszonym. A również wcześniej domy na palach nie istniały.

Forum było głównym miejscem uroczystości Rzymskich przez wiele wieków. Zostało zniszczone dopiero w średniowieczu, chociaż niektóre teorie mówią o trzęsieniu ziemi w połowie IX wieku.

Forum do dziś stanowi obszar badań i odkrywa przed badaczami kolejne tajemnice.