Umacnienie więzi pomiędzy państwem a jego obywatelami

Rola konsula nie ogranicza się jedynie do aspektów prawnych, notarialnych, politycznych i reprezentacyjnych. Jedno z jego zadań, które może mieć charakter zarówno formalny jak i nieformalny, to umacnianie więzi pomiędzy państwem, a jago obywatelami przebywającymi za granicą.

To umacnianie i pielęgnowanie więzi może mieć różny charakter. Zazwyczaj są to jednak działania mniej formalne, bez charakteru czysto politycznego.

Działania z tego zakresu mają zazwyczaj luźną formę i są kierowane do szerokich grup. Konsul działając w tym zakresie ma za zadanie skupiać się głównie na wymiarze kulturalnym relacji, na uroczystościach, obchodach, na przybliżaniu obywatelom historii ich państwa.

Konsul powinien dbać o uświadamianie nie tylko obywateli własnego państwa, ale także obywateli państwa przyjmującego o sytuacji bieżącej własnego kraju, jego historii oraz kulturze. Powinien w przystępny sposób te informacje szerzyć, popularyzować i być otwartym na wszelkie kontakty.