Wawrzyniec Gucewicz

Wawrzyniec Gucewicz urodził się w 1753 roku w Migańcach. Losy jego edukacji artystycznej są bardzo zawiłe.

Naukę rozpoczął w szkole pijarów w Poniewieżu. Następnie miał podjąć naukę w Szkole Głównej Litewskiej, jednak ze względu na brak funduszy, jego plany nie zostały zrealizowane.

Po nieudanej próbie wstąpił do seminarium diecezjalnego z chęcią wykształcenia się na misjonarza. W tym okresie rozpoczął swoją wędrówkę po zachodniej Europie.

Kilka miesięcy spędził w Hamburgu, następnie w Kopenhadze, Paryżu i Rzymie. W okresie paryskim uczył się między innymi u Pierre Pattte’a i Claude Nicholas Ledoux.

Został także słuchaczem królewskiej akademii sztuki oraz szkoły Jacques-François Blondela. Po powrocie na Litwę został profesorem architektury Uniwersytetu Wileńskiego.

W swoich losach oprócz kariery architekta i dydaktyka był także czynnym żołnierzem podczas powstania kościuszkowskiego. Do najważniejszych prac architekta zalicza się pałac w Werkach, przebudowę ratusza w Wilnie oraz katedrę świętego Stanisława Biskupa i świętego Władysława w Wilnie.