Współpraca gospodarcza

płyta chodnikowa cena

Konsul ma za zadanie dbanie o współpracę gospodarczą pomiędzy swoim państwem, a państwem przyjmującym. W tym zakresie może on podjąć współpracę z właściwym ministrem do spraw gospodarki zarówno ze swojego kraju jak i kraju, w którym pracuje w konsulacie.

Współpraca gospodarcza pomiędzy państwami powinna angażować wiele podmiotów gospodarczych. Może dotyczyć zarówno prywatnych inwestorów jak i firm państwowych.

W efekcie współpraca gospodarcza ma przynosić nie tylko korzyści ekonomiczne, ale ma wpływać też na ogólny kształt i charakter stosunków dyplomatycznych pomiędzy współpracującymi państwami.Współpraca gospodarcza powinna być kontrolowana przez samego konsula jak i przez wyznaczonych przez niego właściwych ministrów.

Konsul powinien czuwać nad wywiązywaniem się stron z umów, nad ich realizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wewnętrznego jak i międzynarodowego. Konsul powinien też kontrolować stopień realizacji zadań, jakie zakładała podjęta współpraca.