Wykorzystanie konstrukcji betonowych

Wzrost gospodarczy i bogacenie się danego państwa wiąże się również z rozwojem budownictwa.

Dąży się do polepszenia infrastruktury komunikacyjnej, a także powstawania większej liczby obiektów użyteczności publicznej.

Wszystkie te inwestycje wchodzące w skład budownictwa na wielką skalę powodują, że wzmocniony zostaje postęp w zakresie technologii – polepsza się konstrukcje oraz materiały, z których wykonywane są budynki i inne obiekty.

Mimo to, wciąż najbardziej powszechnym materiałem jest beton, a konstrukcje z jego użyciem są popularne nie tylko w budowie domów, ale także we wszelkich inwestycjach takich jak budowa mostów, autostrad, dróg, estakad, stacji metra czy torów tramwajowych.

Dotyczy to w szczególności konstrukcji żelbetowych, które są szeroko wykorzystywane do wyżej wymienionych celów.

Konstrukcje żelbetowe, czyli beton wzmocniony stalowymi prętami, są tak popularne ze względu na swoją wytrzymałość i ognioodporność, a zarazem prostotę wykonania i utrzymania.